У име Савеза општина и градова Републике Српске, позивамо све јединице локалне самоуправе у Републици Српској,
да у овом тренутку будемо солидарни и пружимо помоћ херцеговачким општинама у саницији штете проузроковане земљотресом,
са напоменом да се ради о општинама које су у категорији неразвијених општина.

Имајућу у виду, да су највећу штету претрпјеле општине Љубиње и Берковићи и дијелом општина Билећа,
новчану помоћ, као вид помоћи у санирању штете проузроковане земљотресом,
можете уплатити директно на жиро-рачуне поменутих општина.

Унапријед Вам се захваљујемо на Вашем доприносу.
Предсједник Савеза
Љубиша Ћосић,с.р.