Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске, уз техничку асистенцију пројекта „ЕУ за Цивилно Друштво (ЕУ4ЦД)“, који финансира Делегација Европске Уније, организовало је 28.септембра 2022.године у Лакташима други састанак Радне групе за израду Стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2022-2028. година. 
 
Чланови Радне групе раде на дефинисању главних елемента дијела Стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској,у складу са системом стратешког планирања у Републици Српској.
 
Стратегијa развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2022-2028. година садржаваће кључна рјешења и мјере за процес децентрализације и реформе локалне самоуправе на принципима Европске повеље о локалној самоуправи.
            
Унапређење управљања имовином у јединицама локалне самоуправе, јачање грађанског учешћа у процесу доношења одлука на локалном нивоу, дигитализација, управљање квалитетом, јачање капацитета и стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе, унапређење услуга које се пружају грађанима и креирање повољног пословног окружења, само су неке од тема које ће наћи мјесто у новом стратешком документу.              
 
Такође, један од приоритета новог стратешког документа биће унапријеђење система подршке неразвијеним јединицама локалне самоуправе кроз развијање механизама додатне материјалне и нематеријалне подршке овим јединицама локалне самоуправе како би се подстакао њихов развој и обезбиједио уравнотежен развој јединица локалне самоуправе у Републици Српској.
 
Састанку су присуствовали представници ресорних министарстава, републичких управа, републичких управних организација, јединица локалне самоуправе, Савеза општина и градова Републике Српске, академске заједнице, социоекономских партнера и организација цивилног друштва.