Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске организовала је у Бања Луци 11. октобра 2022. године састанак Фокус групе са циљем презентације ревизије учинка „Мјере и активности на унапређењу организације и функционисања инспекција“.  
У раду Фокус групе учестовали су представници Министарства управе и локалне самоуправе, Инспектората РС, Савеза општина и градова РС, Удружења послодаваца РС и јединица локалне самоуправе у РС.  
У дискусији након презентације учесници Фокус групе изнијели су корисне сугестије, а након што се пружи могућност да се на Извјештај о ревизији учинка дају евентуалне примједбе, Главна служба за ревизију припремиће и одговарајуће закључке и препоруке.