Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске, уз техничку асистенцију пројекта „ЕУ за Цивилно Друштво (EU4CS)“, који финансира Делегација Европске Уније, организовало је 12. и 13. октобра 2022.године завршни састанак Радне групе за израду Стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2022-2028. година, који је одржан у Бањалуци. 
Чланови Радне групе радили су на дефинисању главних елемента стратешке платформе, стратешких циљева, приоритета и мјера, те дефинисању елемената за финансијски и имплементациони оквир за Стратегију развоја локалне самоуправе у Републици Српској у складу са новоуспостављеним системом и процесом стратешког планирања у Републици Српској.
„Стратегијa развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2022-2028. година садржаваће кључна рјешења и мјере за процес децентрализације и реформе локалне самоуправе на принципима Европске повеље о локалној самоуправи. Унапређење управљања имовином у јединицама локалне самоуправе, јачање грађанског учешћа у процесу доношења одлука на локалном нивоу, дигитализација, управљање квалитетом, јачање капацитета и стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе, унапређење услуга које се пружају грађанима и креирање повољног пословног окружења, само су неке од тема које ће наћи мјесто у новом стратешком документу“ изјавио је, овом приликом Душко Милојевић, начелник Одјељења за стратешко планирање и имплементацију стратегија и пројеката из области локалне самоуправе у Министарству управе и локалне самоуправе Републике Српске.                
Такође је истакао да ће један од приоритета новог стратешког документа бити унапријеђење система подршке неразвијеним јединицама локалне самоуправе кроз развијање механизама додатне материјалне и нематеријалне подршке овим јединицама локалне самоуправе како би се подстакао њихов развој и обезбиједио уравнотежен развој јединица локалне самоуправе у Републици Српској.
 
Састанку су присуствовали представници Савеза општина и градова Републике Српске, ресорних министарстава, републичких управа, републичких управних организација, јединица локалне самоуправе, академске заједнице, социоекономских партнера и организација цивилног друштва.

Извор: Министарство управе и локалне самоуправе РС