Радна група за израду Стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2022 – 2028. године, уз техничку асистенцију пројекта EU4CS који финансира Делегација Европске Уније, израдила је Нацрт новог стратешког документа.
У циљу спровођења јавних консултација, сходно одредбама члана 15. Уредбе о стратешким документима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 94/21), Нацрт Стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској објављен је на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе (рубрика Актуелно – СТРАТЕГИЈЕ). 
Јавне консултације о стратешком документу ће трајати 20 дана, почев од 22.11.2022.године, периоду у којем се могу доставити приједлози и сугестије у циљу унапријеђења поменутог документа. Приједлози и сугестије се могу доставити на -маил адресу n.pavic@muls.vladars.net, док се заинтересована лица за све додатне информације могу обратити на бројеве телефона 051/339-374 и 051/339-371.