Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка „Пронаталитетне мјере у јединицама локалне самоуправе Републике Српске“. Сврха ове ревизије учинка је, да се примјеном утврђеног методолошког оквира, испита ефикасност и ефективност мјера и активности јединица локалне самоуправе на подстицању рађања дјеце и подршке родитељству, те да се на основу резултата ревизије понуде препоруке чијом имплементацијом од стране надлежних институција се може унаприједити одговор на „феномен недовољног рађања“. 
Проведена ревизија је у организационо-институционалном погледу обухватила испитивање улога, надлежности и одговорности: Владе Републике Српске, Министарства породице, омладине и спорта, градова Бања Лука, Приједор, Добој, Бијељина, Зворник, Требиње, општина Козарска Дубица, Кнежево, Шамац, Вишеград, Пале и Невесиње.