На састанку са мандатаром Владе Републике Српске, господином Радованом Вишковићем, који је одржан у Бања Луци 02.12.2022.године, делегација Савеза општина и градова Републике Српске изнијела је ставове у вези са функционисањем локалне самоуправе, посебно са нагласком на финансирање јединица локалне самоуправе.            У саставу делегацијије били су: Љубиша Ћосић, предсједник Савеза и градоначелник града Источно Сарајево, Мирослав Бојић, градоначелник грда Лакташи, Дарко Томаш, начелник општине Прњавор, Борислав Ракић, начелник општине Вукосавље и Ацо Пантић, генерални секретар Савеза.
Делегација Савеза информисала је мандатара Вишковића са иницијативом Савеза за измјене и допуне Закон о буџетском систему Републике Српске, о потреби одржавања састанка делегације Савеза са Предсједником Републике Српске, предсједником Владе и министром финансија, анализи постојећег начина расподјеле средстава по основу прихода од индиректних пореза, као и значајним умањењем прихода локалних заједница након усвајања закона о измјенама и допунама Закона о комуналним таксама. Указано је на значајна оптерећења локалних буџета због социјалних давања и потреби израде „социјалне карте“ корисника совијалних услуга, да се проблеми неразвијених и изразито неразвијених општина рјешавају на системски начин, као и иницијативи Савеза за оснивање „Револвинг фонда“ за суфинансирање ЕУ пројеката јединица локалне самоуправе.
Делегација Савеза изразила је очекивања за бољом сарадњом у наредном периоду са Министарством управе и локалне самоуправе.