Уводна обука о методологији и новој визији мјесних заједница за изабране званичнике одржана је 8. децембра у Скупштини Града Дервента и Скупштини општине Брод. Општина Хан Пијесак. Циљ обуке је упознавање изабраних званичника са методологијом МЗ и могућим моделима визије МЗ како би се подигла њихова свијест о важности активног ангажмана грађана у развоју локалне заједнице. 
Одборници током обуке имају прилику да се упознају са:
- Кратаким приказом законског оквира,
- Приказом Методолошког скупа практичних средстава и докумената МЗ, уз повезивање са циљевима и улогом ЈЛС и МЗ,
- Новом визијом МЗ у БиХ – основе, процес настанка и принципи будуће визије МЗ у БиХ, Моделом нове визије МЗ у БиХ, Новом визијом МЗ у БиХ – улога одборника/скупштине у локализацији визије МЗ. 
Ова активност се спроводи у склопу пројекта „#ЈачањеулогемјеснихзаједницауБоснииХерцеговини“ којег финансирају Влада Швајцарске и Шведска, а проводи #УНДП.  Савез општина и градова Републике Српске и Савез опћина и градова Федерације БиХ су партнери на овом пројекту.