Посланици Народне Скупштине Републике Српске, на Трећој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржане 15.јуна 2023.године, усвојили су Одлуку о критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској.
Законом о локалној самоуправи регулисано је да Народна скупштина Републике Српске, утврђује критеријуме за утврђивање степена развијености једница локалне самоуправе сваке три године, на основу којих Влада Републике Српске, сваке године, утврђује степен развијености једница локалне самоуправе до 30. септембра текуће године, за наредну годину. Овим Законом посебно се наглашава подршка Републике финансијски неразвијеним и изразито неразвијеним једницама локалне самоуправе, у циљу смањења разлика у степену развијености и финансијског оптерећења у извршавању надлежности.
Усвојеном Одлуком, која садржи 9 критеријума за утврђивање степена развијености јединица локалне самоуправе, утврђује се и метод путем којег се врши оцјена степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској. Метода  „I-одстојања" примјењује се као методологија дугорочног рјешавања проблема неразвијености и уједначавања територијалних разлика у развијености од 2000. године
Оцјена и праћење степена развоја јединица локалне самоуправе један је од основних преуслова за обезбјеђење уравнотеженог развоја кроз развијање додатних механизама подршке неразвијених јединицама локалне самоуправе. Степен развијености подручја често је основни критеријум за додјелу средстава у циљу смањења економских, социјалних и других развојних неједнакости територијалних јединица.