Министар управе и локалне самоуправе Републике Српске Сенка Јујић са сарадницима,  одржала састанак (16.06.2023.године) са делегацијом Савеза општина и градова Републике Српске, на тему закључивања новог Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске.
На састанку су разматрани захтјеви Одбора за преговоре репрезентативних синдиката и приједлози ресорног министарства у вези закључивања Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске.
Представници Савеза општина и градова Републике Српске су посебно нагласили да је у локалним заједницама почетком 2023.године дошло до значајног смањења прихода од индиректних пореза, као и повећања расхода буџета због повећања трошкова јавне расвјете у локалним заједницама, с тим да је посебно отежано функционисање неразвијених и изразито неразвијених општина.