У градској управи Прњавор дана 23.јуна 2023.године одржан је састанак са градоначелником Прњавора,  Дарком Томашом и представницима МЕГ 2 пројекта на тему локализације CAF-а.
Фокус пројекта су консултације са доносиоцима одлука и запосленима о CAF-у.