На иницијативу Савеза општина и градова Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске, на својој 4.сједници одржаној 20.07.2023.године, усвојила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о државним становима на којима не постоји станарско право.

Предложеном измјеном Закона о државним становима на којима не постоји станарско право проширује се круг лица којима јединице локалне самоуправе могу додјељивати станове на којима не постоји станарско право, односно предвиђа се могућност да се ови станови додјељују и лицима која су носиоци станарског права на стану у приватном власништву, а којима у складу са Законом о приватизацији државних станова („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/11, 67/13, 60/15, 45/18 и 63/20) јединица локалне самоуправе мора омогућити откуп другог одговарајућег стана.

Савез општина и градова Републике Српске упутио је Иницијативу за предметну измјену Закона како би се станови који су враћени локалним заједницама могли додјељивати и лицима која су носиоци станарског права на стану у приватном власништву, како би их поменута лица послије могла и откупљивати.
Град Требиње покренуо је Иницијативу према Савезу општина и градова Републике Српске, јер  потребу Града Требиње, који, са једне стране, има одређен број станова на којима не постоји станарско право који им је враћен, а који још увијек није усељен, док, са друге стране, нема правни основ да ове станове додјељује и носиоцима станарског права на стану у приватном власништву, а за које категорије лица има обавезу рјешавања стамбеног питања.

Поред града Требиње, за ову иницијативу је било заинтересовано и неколико других локалних заједница.