Савез општина и градова Републике Српске по први пут израдио је Електронске обуке намијењене првенствено одборницима у скупштинама јединица локалне самоуправе, као и свим заинтересованим лицима која желе да допуне своје знање. Е-обуке израђене су на двије теме:
1. Јачање грађанског учешћа у процесу доношења одлука на локалном нивоу и
2. Транспарентна расподјела буџетских средстава организацијама цивилног друштва из буџета јединица локалне самоуправе.
Циљеви обуке на тему „Јачање грађанског учешћа у процесу доношења одлука на локалном нивоу су упознавање одборника са важности и облицима учешћа грађана и организација цивилног друштва у процесу доношења одлука, те допринос транспарентности и већем утицају грађана и организација цивилног друштва на процесе доношења одлука у јединицама локалне самоуправе.
Циљеви обуке на тему Транспарентна расподјела буџетских средстава организацијама цивилног друштва из буџета јединица локалне самоуправе су препознавање улоге организација цивилног друштва и њихов конкретан допринос у локалном развоју, препознавање предности транспарентног финансирања организација цивилног друштва из општинског буџета као и препознавање улоге општинских/градских скупштина и властите улоге у планирању и додјели средстава организација цивилног друштва.

На крају обуке одборници препознају предности грађанског учешћа у доношењу одлука на локалном нивоу, идентификовали су облике грађанског учешћа и укључивања организација цивилног друштва у свим фазама доношења одлука на локалном нивоу, те су мотивисани да у својој ЈЛС раде на увођењу нових механизама учешћа грађана у процесу доношења одлука.

Модули за Е-обуку израђени су у оквиру пројекта „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану - РеЛОаД“, кога реализује Развојни програмом уједињених нација (УНДП), а финансира Европска унија.