Скупштина СОГРС је одржана 08.04.2016.године у Бања Луци, са следећим дневним редом:
1. Усвајање Извода из записника са XИИ редовног засједања Скупштине СОГРС; 2. Извјештај о раду СОГРС за 2015. годину; 3. Извјештај  о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2015. годину са мишљењем Наџорног одбора СОГРС; 4. Извјештај Наџорног одбора СОГРС о извршавању права и обавеза свих органа СОГРС и реализацији одлука, закључака и одредаба Статута и других аката Савеза у 2015.години; 5. Сагласност Скупштине СОГРС за кредитно задужење за куповину простора за СОГРС у Бијељини; 6. Став Скупштине СОГРС о нацрту Закона о локалној самоуправи и нацрту Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе Републике Српске.
Скупштини СОГРС присуствовали су, поред чланова Скупштине, и следеће званице:   Сребренка Голић, потпредсједница Владе Републике Српске  и министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију; Лејла Решић, министар управе и локалне самоуправе; Џонатан Мур, шеф Мисије ОЕБС-а у БиХ; Миланка Шопин, помоћник министра; Сњежана Келечевић, предсједница Одбора за локалну самоуправу Народне скупштине РС; Весна Трављанин, директор Савеза опћина и градова Федерације БиХ,  те представници осталих међународних организација.
У уводном дијелу Скупштине присутнима су се обратили Сребренка Голић, потпредсједник Владе Републике Српске и Џонатан Мур, који су истакли успјешну сарадњу са Савезом општина и градова Републике Српске и нагласили обавезе и активности које градовима и општинама предстоје у наредном периоду. 
На почетку рада Скупштине СОГРС једногласно је усвојен Извод из записника са XИИ редовног засједања Скупштине одржаног у Теслићу, 02.04.2015.године
Скупштина СОГРС је једногласно усвојила Извјештај о раду СОГРС за 2015.годину, и констатовала следеће: да је у извјештајном периоду Савез учествовао или био организатор преко 180 разних догађаја (радионица, тренинга, јавних расправа и сл.); да је Стручна служба је била укључена у 13 пројеката са међународним организацијама; да је пословна 2015.година  завршена позитивно остатком прихода; похваљен је рад генералног секретара и Стручне службе с обзиром да је 68% укупних материјалних трошкова рада Савеза је покривено учешћем Савеза на пројектима међународних и др. организација.
Скупштина СОГРС је једногласно усвојила Извјештај о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2015.годину са мишљењем Наџорног одбора СОГРС, који је образложио Драго Бундало, члан Наџорног одбора. Такође, Скупштина је закључила да се свим градовима/општинама члановима достави закључак у којем се општине и градови подсјећају на обавезе редовног плаћања чланарина и апелује на све чланове да измире своја ранија дуговања.
 Скупштина СОГРС је једногласно усвојила Извјештај Наџорног одбора СОГРС о
извршавању права и обавеза свих органа СОГРС и реализацији одлука, закључака и одредаба Статута и  других аката Савеза у 2015.годину, који је образложио Драго Бундало, члан Наџорног одбора.
   У вези приједлога Одлуке о кредитном задужењу за куповину простора за СОГРС у Бијељини, Мићо Мићић, предсједник Савеза, упознао је присутне да је Савез још 2007.г. донио одлуку о куповини пословног простора  за Савез у Бијељини, али та одлука до сада није реализована јер није било финансијских средстава. Скупштина СОГРС је донијела одлуку да је сагласна да Савез учествује у изградњи објекта Центра за социјални рад у Бијељини удруживањем властитих средстава, ради обезбјеђења  канцеларијског простора за Савез, те да се у ту сврху подигне кредит у износу од 200.000.КМ на период од 10 година. Средство обезбјеђења враћања кредита биће хипотека на пословни простор у власништву Савеза у Бања Луци, у улици И Крајишког корпуса, први спрат број 4; укупне површине 71,15 м. Задужени су предсједник Савеза, Мићо Мићић, предсједник Наџорног одбора, Саво Минић, и генерални секретар, Ацо Пантић, да проведу све потребне активности на реализацији Одлуке.
 У вези Нацрта Закона о локалној самоуправи и нацрта Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, као и о најважнијим примједбама  које су јединице локалне самоуправе изнијеле у току јавних расправа, уводна образложења дале су Лејла Решић, министар управе и локалне самоуправе, и Миланка Шопин, помоћник министра.
Скупштина СОГРС је закључила да се сви коментари и примједбе са проведених јавних расправа о наведеним законима обједине, након чега ће Предсједништва СОГРС заузети коначан став.