Сједница Скупштине СОГРС је одржана 13.04.2018.године у Теслићу са следећим дневним редом:
1. Усвајање записника са 14.редовног засједања Скупштине СОГРС; 2. Извјештај о раду СОГРС за 2017.годину; 3. Извјештај о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2017.годину, са мишљењем Надзорног одбора; 4. Приједлог Предсједништва за именовање генералног секретара СОГРС; 5. Закључци Скупштине општине Источна Илиџа; 6. Акциони план за 2018.годину имплементације „Стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2017.-2021“; 7. Активности у вези приреме Закона о инспекцијама; 8. Разно.
Поред чланова Скупштине, сједници су присуствовали Лејла Решић, министар управе и локалне самоуправе; Миле Међед, директор Републичке управе цивилне заштите; Димка Станчев Скејо, савјетница за локалну управу и социјалну инклузију и Алма Зукорлић, програмски менаџер,  у амбасади Швајцарске у БиХ; Марио Вигњевић, програмски менаџер у амбасади Шведске у БиХ; представници Привредне комора Републике Српске и др. гости.
Лејла Решић, министар управе и локалне самоуправе, у свом обраћању нагласила је одличну сарадњу са СОГРС, напоменувши да је Влада Републике Српске прихватила иницијативу да се у буџету обезбједе посебна средства за суфинансирање пројеката изразито неразвијених општина. Задовољство досадашњом сарадњом са СОГРС нагласили су и представници амбасада Шведске и Швајцарске.
Прије преласка на дневни ред сједнице Скупштине, свечано су уручене Плакете Савеза општина и градова Републике Српске, за досадашњу успијешну сарадњу, Министарству управе и локалне самоуправе, Амбасади Шведске и Амбасади швајцарске.
 У току утврђивања дневног реда Скупштине, представници Министарства управе и локалне самоуправе су предложили да се не разматра Акциони план за 2018.годину имплементације „Стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2017.-2021“ јер је исти недавно разматран на сједници Предсједништва.
На почетку сједнице усвојен је Записник са 14.сједнице Скупштине СОГРС, одржане 30.04.2017.године у Бијељини.
Уводне напомене у вези Извјештаја о раду СОГРС за 2017.годину дали су Љубиша Ћосић, предсједник Савеза, и Ацо Пантић, генерални секретар, који су посебно нагласили следеће: да је Савез припремио коментар Закона о локалној самоуправи и Закона о службеницима и намјештеницима у општинским и градским управама; обављене су консултације са јединицама локалне самоуправе у вези 35 закона и прописа; изведен је велики број обука, посебно са новоизабраним званичницима; редовно су пружане савјетодавне услуге локалним заједницама; као и да је била добра сарадња са Владом и Народном скупштином РС и др. републичким институцијама и организацијама. Предсједник Савеза, Љубиша Ћосић, је посебно нагласио да је веома задовољан радом генералног секретара и Стручне службе Савеза. На основу свега изнијетог, Скупштина је једногласно усвојила Извјештај о раду СОГРС за 2017.годину.
У име Надзорног одбора, уводне напомене о Извјештају о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2017.годину дао је Дарко Томаш, члан Одбора, који је нагласио следеће: финансијско пословање Савеза у 2017.години било је у складу са домаћим и међународним стандардима и процедурама; за период 01.01.2017.-31.12.2017.г. Савез је остварио добитак у износу од 2.906 КМ; захваљујући додатном ангажовању Стручне службе Савеза највећи дио материјалних трошкова покривен је учешћем на пројектима са међународим организацијама. Како није било коментара, Скупштина  је једногласно усвојила Извјештај о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2017.годину.
Предсједник Савеза, Љубиша Ћосић, информисао је Скупштину, да је Аци Пантићу, генералном секретару, истекао мандат, да је Предсједништво оцијенило да је веома задовољно његовим радом, те предлажу Скупштини да се именује на нови мандат од четири године, што је Скупштина једногласно усвојила.
Скупштина СОГРС је упозната са закључцима Скупштине општине Источна Илиџа, које је образложио Зоран Аврам, замјеник начелника, које представљају иницијативу за измјене и допуне Закона о буџетском систему Републике Српске, с циљем равномјернијег односа у расподјели прихода који се дијеле између буџета Републике и буџета локалних заједница. Након дискусија у којима је учествовао велики број начелника општина, Скупштина је закључила да се на бази свих досадашњих иницијатива припреме свеобухватне измјене и допуне Закона о буџетском систему Републике Српске.
Лејла Решић, министар управе и локалне самоуправе, информисала је Скупштину о припремама за доношење Закона о инспекцијама, да ће Министарство припремити цјеловиту анализу функционисања инспекција у Републици Српској, као и да није интенција гашење инспекција на локалном нивоу него унапријеђење њиховог рада.