Редовно 16.засједање Скупштине Савеза општина и градова Републике Српске одржано је 19.04.2019.године, у Народној скупштини Републике Српске у Бања Луци, са следећим дневним редом: 1. Актуелна питања трезорског пославања здравствених установа; 2. Актуелна питања демографије и популационе политике, омладинске политике и развоја спорта; 3. Усвајање Извода из записника са 15. редовног засједања Скупштине Савеза; 4. Извјештај о раду СОГРС за 2018.г.; 5. Извјештај о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2018.годину, са мишљењем Надзорног одбора СОГРС; 6. Одлука Скупштине Савеза у вези противљења изградње депоније нуклеарног отпада у   Хрватској, на граници са Републиком Српском и БиХ; 7. Транспарентно управљање локалним финансијама: 7.1.Финансјијске ревизије јединица локалне самоуправе;          7.2. Ревизија учинка јавних предузећа и јавних установа у надлежности јединица локалне самоуправе; 8.Разно
Поред чланова Скупштине Савеза, сједници су присуствовали:Недељко Чубриловић, Предсједник Народне скупштине Републике Српск; Сребренка Голић, потпредсједника  Владе Републике Српске и министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију; Зора Видовић, министар финансија; Ален Шеринић, министар здравља и социјалне заштите; Соња Давидовић, министар породице, омладине и спорта; Славицу Лукић, помоћника министра управе и локалне самоуправе; представници Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске и Развојног програма Уједињених нација у БиХ-UNDP.
Засједање Скупштине Савеза организовано је уз подршку пројекта „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану“, који финансира Европска комисија у БиХ, и пројекта „Јачање савеза општина и градова у БиХ“, који финансира Влада Шведске и Влада Швајцарске.
Предсједник Народне скупштине Републике Српске, Недељко Чубриловић, у свом обраћању посебно је истакао да је Парламент партнер Савезу општина и градова Републике Српске у интересу грађана и развоја локалних заједница, да је изузетно важна улога Савеза у заступању интереса јединица локалне самоуправе, посебно у давању мишљења на прописе из надлежности локалне самоуправе.
Потпредсједник Владе Републике Српске, Сребренка Голић, рекла је да је Савез општина и градова Српске поуздан, коректан партнер свим институцијама, али и је уједно и коректив институцијама Српске, првенствено министарствима, нагласивши да се у Савезу налазе представници локалних заједница, који најбоље знају проблеме  грађане и да сви заједно у Републици требају јачати овај Савез.
 Mинистар здравља и социјалне заштите, Ален Шеринић, информисао је присутне у вези са актуелним питањима трезорског пословања домова здравља, нагласивши да су Челинац, Прњавор и Бања Лука били у пилот фази преласка на трезорско пословање домова здравља, те да ће Министарство анализирати краткорочна и дугорочна дуговања домова здравља према Пореској управи РС и Фонду здравственог осигурања и предложити модалитете за рјешавање ових питања. Након расправе у којој је учествовапо више начелника општина, Скупштина Савеза је донијела закључак којим подржава активности Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске у вези преласка пословања домова здравља на трезоре јединица локалне самоуправе,        с напоменом да је потребно изнаћи моделе за измирење неизмирених финансијских обавеза домова здравља.
Министар породице, омладине и спорта, Соња Давидовић, је нагласила да је  Влада Републике Српске изузетно посвећена рјешавању питања демографије и популационе политике, нагласивши да је једнако важно да се и локалне заједнице директно укључе у ове проблеме и да планирају у својим буџетима средства за популациону политику у складу са својим потребама, како бисмо што брже почели добијати конкретне резултате. Након дискусија у којима је учествовао велики број начелника општина и градова, Скупштина Савеза је закључила да је потребно у наредном периоду организовати конференцију о демокрафској ситуацији и популационој политици.
У наставку рада Скупштине Савеза,  Милорад Арлов, предсједник Одбора за помоћ Србима на Косову и Метохији, Мирко Ћурић, градоначелник града Требиње и Снежана Ружичић, начелник општине Језеро, су информисали присутне о посјети делегације Савеза општина и градова Републике Српске општинама на сјеверу Косова и Метохије.
У радном дијелу, Скупштина Савеза је једногласно без дискусија усвојила Извод из записника са 15. Скупштине Савеза, одржане 13.априла 2018.године у Теслићу, као и  Извјештај о раду СОГРС за 2018.годину.
Извјештај о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2018.годину, са мишљењем Надзорног одбора СОГРС, образложио је Мирослав Дрљача, начелник општине Нови Град, у име Надзорног одбора Савеза.  Нагласио је да је Надзорни одбор Савеза, на сједници одржаној 17.априла 2019.године у Бања Луци, разматрао и усвојио Извјештај о материјално-финансијском пословању Савеза за 2018.годину, у вези чега је констатовано следеће: да је Извјештај урађен у складу са међународним рачуноводственим стандардима и интерним процедурама Савеза; да је наплата чланарине Савеза 2018.године износила 74,25 % што није довољно за несметано функционисање Савеза; да је захваљујући додатном напору Стручне службе Савеза највећи дио материјалних трошкова који се односе на плате запослених, као и трошкови канцеларија (у Бијељини, Бања Луци, Требињу и Источном Сарајеву), покривен је учешћем Савеза на пројектима међународних и других организација; те да је за период 01.01.- 31.12.2018.године Савез позитивно пословао и остварио добитак у износу од 14.646 КМ. На основи изнијетог изнијетог, Скупштина Савеза је једногласно усвојила Извјештај о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2018.годину.
Мирослав Дрљача, начелник општине Нови Град,упознао је делегате Скупштине Савеза да је Републике Хрватска у последње вријеме интезивирала активности у вези депоније нуклеарног отпада на локалитету Трговска Гора, која је само седам километара удаљена од општине Нови Град, те да грађани сматрају да сматрају да БиХ треба да покрене међународну арбитражу по овом питању. С тим у вези Скупштина Савеза је усвојила Одлуку којом у потпуности подржава активности општине Нови Град и институција Републике Српске у вези противљења изградњи депоније нуклеарног отпада на локалитету Трговска Гора, у Републици Хрватској, и захтјева од заједничких институција на нивоу БиХ да се предузму адекватне мјере укључујући и међународну арбитражу по овом питању.
У тематском дијелу Скупштине Савеза, присутнима се обратио Самир Омерефендић, руководилац пројекта UNDP „Регионални програм јачања демократије на Западном Балкану“, који је информисао присутне о циљевима и активностима пројекта,
као и о сарадњи са Главном службом за ревизију јавног сектора Републике Српске.
Љиљана Форцан, руководилац Сектора финансијске ревизије, и Милован Бојић, руководилац Сектора ревизије учинка, су у својим презентацијама посебно истакли  да у јединице локалне самоуправе касне са доношењем акционих планова за отклањање недостатака, да се само 1/3 препорука ревизије изврши, сугеришући да се на сајту Ревизије посебно погледају извјештаје ревизије учинка које се односе на остваривање права у социјаној заштити и основним школама, и тд.
На основу изнијетог Скупштина Савеза је усвојила Одлуку којом препоручује јединицама локалне самоуправе, јавним предузећима и јавним установама у њиховој надлежности да у циљу јачања финансијског управљања интезивирају активности на провођењу препорука Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.