17. редовна сједница Скупштине Савеза општина и градова Републике Српске је одржана on – line, због провођења епидемиолошких мјера изазваних пандемијом вируса COVID 19, са следећим дневним редом: 1. Извод из Записника 16.Скупштине СОГРС; 2.Приједлог Извјештаја о раду СОГРС за 2019.годину; 3. Приједлог Извјештај  о материјално – финансијском пословању СОГРС за 2019.годину; 4. Приједлог Статута СОГРС.
Материјали за сједницу Скупштине Савеза, гласачки листић и упутство о начину електронског гласања, послати су путем електронске поште, с тим да су чланице Скупштине Савеза имале могућност да се у периоду од 06 – 10.јула 2020.године изјасне о предложеном дневном реду, размотре достављене материјале по тачкама дневног реда и да затраже електронским путем одговоре на евентуална питања. Као дан за гласање електронски путем е-мејла одређен је 10.јул 2020.године.
Резултати електронског гласања су показали да је од 64 чланице Скупштине Савеза гласало 58 представника општина и градова, да је усвојен предложени дневни ред, као и да су једногласно усвојене све предложене тачке дневног реда. 
Имајући у виду да је Скупштина Савеза по први пут од оснивања Савеза одржана електронским путем, може се констатовати да је сједница у техничком и организационом смислу била одлично припремљена, као и да су резултати гласања електронски послати свим чланицама.