У оквиру пројекта Јачање капацитета савеза у БиХ, одржана је радионица са експертима на тему Успостављања базе података Савеза општина и градова Републике Српске. Радионица је одржана 15.фебруара 2023.г. у Бања Луци у просторијама Савеза.
База података у наредном периоду биће коришћена за израду Годишњег економског извјештаја савеза. Наиме, Савез општина и градова Републике Српске планира да у наредном периоду изради годишњи економски извјештај по шведском моделу, односно моделу Шведског савеза локалних власти.
Годишњи економски извјештај има за сврху  боље разумјевање стања привреде и друштва, служиће као основа за доношење одлука које утичу на локални ниво, заузимање позиција на основу поузданих података и информација. Циљани читаоци су градоначелници/начелници као креатори политика у јединицама локалне самоуправе,  односно политичари и државни службеници на националном и локалном нивоу, приватни актери, медији итд. На основу повратних информација од наших чланица идентификовати ћемо  изазове и теме које треба анализирати и  бићемо у могућности стварати кохезију и консензус међу чланицама о неопходним реформама.
Радионица коју смо организовали имала је за циљ идентификацију потребних и доступних података као и идентификацију институција од којих бисмо могли тражити потребне податке, а све у циљу успостављања базе података као основе за израду анализа за годишњи економски извештај.