Бања Лука - У оквиру пројекта "Регионална мрежа за унапређење капацитета у области водоснабдијевања и одводње" (РЦДН) у Бањалуци je 19.и 20. октобра одржана је дводневна едукација на тему "Интегрисано управљање урбаним водама". Учесници обуке су представници водоводних предузећа и локалних заједница из оба ентитета Босне и Херцеговине. Наставак едукације биће одржан крајем новембра у Мостару. 
Техничку подршку одржавању обуке пружили су Савез општина и градова Републике Српске, Удружење водоводи Републике Српске, Савез опћина и градова Федерације Босне и Херцеговине, Удружење/Удруга предузећа/подузећа комуналне привреде/господарства у ФБиХ. Едукацију су водили: Александар Пљеваљчић и Саша Бјелица, Водовод Бијељина, те Азра Хамзић, град Тузла.