У оквиру пројекта "Унапређење ефикасности локалних услуга (PIPLS) у БиХ" израђен је документ "Извјештај о политикама и праксама јавних набавки на локалном нивоу у БиХ", који је израђен у оквиру пројекта "Унапређење ефинасности локалних услуга (PIPLS) у БиХ.
Пројекат финансира Шведска а суфинансира и имплементира Развојни програм уједињених народа (UNDP). 
Извјештај је имао за циљ пружити свеобухватан увид у праксе провођења јавних набавки на локалном нивоу, са аспекта уговорних органа и понуђача, те формулисати препоруке с циљем ефикасних и транспарентних јавних набавки и сврсисходног трошења јавних средстава.