БАЊА ЛУКА-У оквиру пројекта „Подршка јединицама локалне самоуправе у Републици Српској у промоцији одрживе урбане мобилности“ који имплементира Савез општина и градова Републике Српске (СОГРС) данас је у Бањалуци завршена монтажа настрешнице за бицикла и постављена нова бицикла на терминале Бл Бике.
 
Уз подршку Отвореног регионалног фонда за Југоисточну Европу – Енергетска ефикасност (ОРФЕЕ),а  којег спроводи ГИЗ у име њемачке владе, у октобру 2019.године Град Бања Лука је изабран за имплементацију пилот пројекта, који је подразумјевао побољшање услова из области урбане мобилности.
У оквиру наведеног пројекта Граду Бањалука одобрена су финансијска средства за реализацију пројекта у износу од 6.000 еура, којим су финансирана бицикла за систем Бл Бике и наткривена настрешница за паркирање бицикла (14 паркинг мјеста)
Према апликативном обрасцу достављеном од стране Града Бања Лука одобрена су средства за суфинансирање услова за вожњу бицикла на територији ужег центра града. Овим пројектом доприноси се проширењу мреже Бл Бике терминала на територији града, као и побољшању услова за паркирање бицикла.
Циљ пројекта је да становништву и туристима бицик лбуде доступан за обављање дневних активности, а у циљу популаризације здравог начина живота, како би се што више користили здрави облици превоза, а што мање моторна возила.
Сарадња, у области урбане мобилности, између Града Бања Лука, СОГРС и ГИЗ Њемачка почела је 2018. године, када је  СОГРС пружио техничку и финасијску подршку у припреми и реализацији Европске седмице мобилности 2018.Године, а затим и 2019.године. Поред наведеног, представници Града Бања Лука имали су прилику да присуствују едукативним радионицама и предавањима и тиме јачају сопствене капацитете и капацитете градске управе у области урбане мобилности.