Савез општина и градова Републике Српске, у сарадњи са Центром за заштиту животне средине организовао је онлине радионицу 03.09.2020. године под називом “Одржива урбана мобилност у једницама локалне самоуправе и Европска седмица мобилности 2020“. Фокус радионице је упознавање представника градова/општина са концептом одрживе урбане мобилности и Европске седмице мобилности за 2020 годину и Иницијатива о бициклистичким тракама.
Предавач на радионици био је Драган Кабић, Центар за заштиту животне средине који је одржао презентацију и пристутне упознао са актуелностима које се тичи Европске седмице мобилности 2020. Током радионице представљени су примјери добрих пракси из општина и градова из претходног периода као потенцијалне акције у овој години. Присутни су сагласни да подрже иницијативу да локалне заједнице уцртавају бициклистичке траке на коловозним тракама као и већа укљуценост локалних заједница у процес конуслтације у вези реглуативе које се доноси на сегмент урбане мобилности и кратања грађана у локалним заједницама. На крају учесници су се усагласили да СОГРС апелује да начелиници и градоначелници на дан без аутомобила дођу на посао пјешице и те о томе извјесте путем локалних интерент страница. Радионица проведена у оквиру дијела активности Савеза општина и градова Републике Српске усмјерених ка јачању капацитета јединица локалне самоуправе у Републици Српској у области одрживе урбане мобилности.