ОНЛИНЕ ШКОЛОВАЊЕ ЗА РУКОВОДИОЦЕ ФУК-а СА МОГУЋНОШЋУ СТИЦАЊА СЕРТИФИКАТА
ДАТУМ ПРИСТУПА ШКОЛОВАЊУ ЈЕ ОД МОМЕНТА ЕВИДЕНТИРАНЕ УПЛАТЕ
Због великог интересовања овом приликом желимо да Вас позовемо на онлине школовање у организацији СЕВОИ ГРУПЕ Д.О.О. на тему Финансијско управљање и контрола.
 
У наставку се можете детаљније информисати о јединственом, стручном, акредитованом ОНЛИНЕ школовању.
 
Након успешно положеног испита кандидат има могућност да стекне услов за издавање стручног Сертификата (сертификат је важећи у целој ЕУ).
 
НАМЕНА И ЦИЉ ШКОЛОВАЊА - РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА
Школовање је намењено свим Руководиоцима корисника јавних средстава, запосленима у локалној самоуправи, као и свим директним и индиректним корисницима јавних средстава.
 
Кроз имплементацију система ФУК-а потребно је именовати Руководиоца ФУК-а.
 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Предавање ће се реализовати ОНЛИНЕ - ППТ презентацијом, сегментираном по модулима. Сваки модул се може слушати 14 дана у било ком временском периоду и колико год пута је неопходно, након чега следи полагање испита.
 
После успешно положеног испита након присуствовања едукацији подељеној у 4 модула, кандидат ће стећи услов за издавање сертификата под називом РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ (испуњен захтев за издавање сертификата важећег у целој ЕУ).
 
ПРЕДАВАЧ НА ШКОЛОВАЊУ ЈЕ:
Др. Жељко Крпан, еминентни стручњак из области Финансијског управљања и контроле, са искуством од преко 700 полазника школовања у државама региона, аутор више стручних књига из ове области, Председник управе СЕВОИ ГРУПАЦИЈЕ и директор СЕВОИ ГРУПЕ Д.О.О. Београд, специјализован за финансијско управљање и контролу, Стратешко планирање и ГДПР. Практично и теоретски ће Вам пренети искуство стечено сарадњом са више од 1100 пословних субјеката у различитим државама региона (Република Србија, Република Српска, Република Хрватска, Црна Гора, Федерација БиХ).
СПОСОБНОСТ КАНДИДАТА НАКОН ЗАВРШЕНОГ ШКОЛОВАЊА
ФУК:
 
Праћење и оцењивање целокупног система унутрашње контроле
Израда процесне оријентације организације
Израда регистра ризика и процењивање ризика
Координација развоја и спровођења програма унутрашње контроле
Праћење утврђених недостатака и потребних корективних радњи
Осигуравање да су запослени упознати са примењивим политикама пословања, да добијају одговарајућу обуку на подручју унутрашње контроле
Извештавање према захтевима интерних и екстерних корисника
Котизација за полазнике:
 
ЗА ЈЕДНУ ОСОБУ: 250,00 км + ПДВ
ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА И ИЗДАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ СЕРТИФИКАТА ЗА РУКОВОДИОЦА ФУК-а: 200,00 км + ПДВ
Пријаву можете преузети овдје