Савез општина и градова Републике Српске у оквиру II фазе Пројекта “Јачање улоге мјесних заједница у БиХ ” којег проводи UNDP уз финансијску подршку Владе Швицарске и Владе Шведске, објављује Јавни оглас за избор консултанта за израду Анализе тренутног регулаторног статуса мјесних заједница у партнерским јединицама локалне самоуправе и израду препорука за побољшање и/или прилагођавање законодавног оквира родно осјетљивим моделима визије мјесних заједница.
Све детаљније информације се налазе се у приложеном документу.