Програм „Превођење оквира Циљева одрживог развоја у БиХ у одржив и инклузиван раст“ (СДГ2БиХ) има за циљ подржати власти у Босни и Херцеговини у њиховим напорима и напретку према остварењу Циљева одрживог развоја (СДГ). СДГ2БиХ ће се у периоду 2022-2025. године имплементирати на свим разинама власти у БиХ, укључујући и локални ниво власти. СДГ2БиХ проводи Развојни програм Уједињених нација (УНДП), а финансира Влада Шведске.
 
У оквиру церемоније дођеле Награде за бизнис лидере одрживог развоја у БиХ за 2022. годину, која ће се одржати 30. јуна 2022. године, биће додијељена „СДГ награда за јединице локалне самоуправе у Босни и Херцеговини“. Награда је установљена 2021. године када су награђене јединице локалне самоуправе (ЈЛС) које су дале најбоље примјере одговора на пандемију KОВИД-19 и подршку приватном сектору у БиХ. У 2022. години, фокус награде ће бити најбољи и најиновативнији резултати у практичној имплементацији принципа „Нико не смије бити искључен“.
 
Главни циљ је оцијенити мјере које су ЈЛС провеле с циљем смањења незапослености категорија становништва с отежаним приступом тржишту рада, односно мјере усмјерене на укључивање рањивих категорија у тржиште рада. Примјери оваквих мјера су развијање система идентификације рањивих група и њихових потреба за (само)запошљавање, припреме за лакши приступ тржишту рада (дошколовање и преквалификација), подстицаји за (само)запошљавање, сарадња/подстицаји послодавцима за запошљавање рањивих категорија и слично. Посматраће се и подршка ЈЛС развоју социјалног подузетништва.
 
Уколико се ваша ЈЛС жели кандидирати за ову награду, молимо Вас да нам доставите документе који доказују начине креирања, имплементације и извјештавања о провођењу мјера за помоћ рањивим категоријама при (само)запошљавању и приступу тржишту рада. Документе доставите до 27.05.2022. године (петак) на е-маил адресу: info@zamisli2030.ba, а на исти е-маил можете доставити евентуална додатна питања.