Јавни позив 2022. године за финансирање запошљавања инвалидних лица кроз три компоненте.