Објављено 29.01.2024. године
Обавјештавамо заинтересовану јавност да је Народна скупштина Републике Српске на Седмој редовној сједници, одржаној 22. децембра 2023. године, усвојила Нацрт закона о ловству, а Закључком број: 02/1-021-1493/23 од 22. децембра 2023. године, објављеном у „Службеном гласнику Републике Српске“, број: 113/23 од 26. децембра 2023. године, обавезала је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске (у даљем тексту: Министарство), да о предметном Нацрту закона спроведе јавну расправу у року од 90 дана.   
У циљу спровођења наведеног Закључка, обавјештавамо Вас да ће Министарство организовати јавну расправу о Нацрту закона о ловству по слиједећем распореду:  
 
МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ДАТУМ
(дан/мјесец/година)
 
БИЈЕЉИНА
Сала за састанке, Центар за културу
Бијељина, Патријарха Павла бр. 1.                  
06.02.2024.
(уторак)
11:00 часова
 
ИСТОЧНО САРАЈЕВО
Сала Скупштине Града Источно Сарјево
Стефана Немање бр. 14.
07.02.2024.
(сриједа)
10:00 часова
 
ТРЕБИЊЕ
              Сала Скупштине Града Требиње
Вука Караџића бр.2
08. 02.2024.
(четвртак)
10:00 часова
 
ПРИЈЕДОР
Сала за састанке Arcelor Mittal
Академика Јована Рашковића бр. 1.
13. 02.2024.
(уторак)
11:00 часова
 
БАЊА ЛУКА
Сала Привредне коморе Републике    
Српске
Бранка Ћопића бр. 6.
14.02.2024.
 (сриједа)
11:00 часова
 
Нацрт закона о ловству објављен је на интернет страници Народне скупштине Републикe Српске (у рубруци Акти-Јавне расправе), као и на интернет страници Министарства (у рубрици Правни и административни оквир-Јавне расправе), одакле се може преузети.
 
Примједбе и сугестије могу се доставити и у писаној форми на адресу Трг Републике Српске број 1, 78 000 Бања Лука или у електронској форми. Рок за достављање примједби и сугестија је 15 дана и почиње да тече од дана објављивања Нацрта закона на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Контакт-особе у Министарству су: Горан Зубић, начелник одјељења за ловство телефон: 051/338-363, e-mail: G.Zubic@mps.vladars.rs и Миланка Јовановић, виши стручни сарадник за ловство, телефон: 051/338-349, e-mail: m.jovanovic@mps.vladars.rs