У Бања Луци је дана 6. октобра 2022. године одржан састанак Фокус групе ревизије учинка “Пронаталитетне мјере у јединицама локалне самоуправе у РС”. Прелиминарни резултати ревизије учинка коју је провела Главна служба за ревизију јавног сектора РС представљени су представницима Министарства породице, омладине и спорта РС, Савеза општина и градова РС, јединица локалне самоуправе у РС и другим заинтересованим субјектима. Циљ презентације је да се активним учешћем чланова Фокус групе, њиховим мишљењима, приједлозима и сугестијама добију још квалитетнији резултати ревизије.