Влашић-С циљем израде препорука за побољшање ситуације у остваривању родне равноправности на локалном нивоу, Савез општина и градова Републике Српске и Савез опћина и градова Федерације БиХ, организовали су радни састанак са представницама/има јединица локалних самоуправа. На састанку смо разговарали о ефикасности институционалних механизама за равноправност сполова на локалном нивоу, улози јединица локалне самоуправе у промоцији и видљивости проблема из ове области, те различитим нивоима сарадње унутар и изван локалне заједнице. Током састанка размијењени су примјери добре праксе, те изведене значајне препоруке за унапређење локалних механизама као што су рад комисије за равноправност сполова, видљивости ових питања на службеним веб страницама, те увезивање са другим значајним актерима у области.