У организацији Савеза општина и градова Републике Српске, захваљујући имплементацији пројекта - Локални интегрисани развој, који финансира УНДП, одржана је обука за одборнике у Скупштини општине Котор Варош дана 8.новембра 2021.године.
Обука има за циљ подизање степена заинтересованости и упућености изабраних локалних званичника, када су стратешки документи у питању и њихов правни оквир за имплементацију.
Савез општина и градова Републике Српске је надлежан је за спровођење обуке изабраних званичника,односно одборника и начелника општина/ градоначелника.