Сједница Предсједништва је одржана 15.12.2016.године у Бања Луци, са следећим дневним редом: 1. Верификација нових чланова Предсједништва; 2. Извод из Записника са 57.сједнице Предсједништва; 3. Извјештај о раду СОГРС за период мај-октобар 2016.године; 4. Приједлог Пословника о раду Предсједништва; 5. Приједлог мјера и сугестија јединица локалне самоуправе на Буџет Републике Српске за 2017.годину и Програм економских реформи Републике Српске за период 2017.-2019.година; 6. Информација о актуелним питањима у вези преласка домова здравља на трезорско пословање општина и градова; 7. Иницијативе опшине Пелагићево и општине Доњи Жабар;
8. Презентација активности на изради Стратегија развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2017.-2022.година; 9. Приједлог Делегација  СОГРС за полагање вијенаца поводом Дана Републике Српске; 10. Приједлог делегата у Конгрес локалних и регионалних власти Вијећа Европе;
11. Мјесто и улога јединица локалне самоуправе у контексту европских интеграција; 12. Приједлог чланка Пројекта МЕГ из реда Предсједништва СОГРС; 13. Припреме за одржавање XИВ Скупштине СОГРС 2017.године; 14. Разно.
Поред чланова Предсједништва сједници су присуствовали: Лејла Решић, министар управе и локалне самоуправе; Златан Клокић, министар економских односа и регионалне сарадње; представници Министарства финансија и министарства здравља и социјалне заштите; Ален др Шеранић, предсједник Радне групе Владе РС за реформу здравственог система Републике Српске; Педагошког завода Републике Српске и други гости.
На почетку сједнице, Предсједништво је верификовало нове чланове Предсједништва,           с обзиром да је након локалних избора 2016.године дошло до неколико промјена у саставу Предсједништва. Такође, усвојен је Извод из Записника са 57.сједнице Предсједништва.
Предсједништво се сагласило да се приједлог Пословника о раду Предсједништва разматра  након избора новог сазива Предсједништва.
Предсједништво је једногласно усвојило Извјештај о раду СОГРС за период мај-октобар
2016.године, који је поднио је генерални секретар, Ацо Пантић, као и документ „Приједлог мјера и сугестија јединица локалне самоуправе на Буџет Републике Српске за 2017.годину и Програм економских реформи Републике Српске за период 2017.-2019.година“, у којем су интегрисани сви приједлози општина и градова. 
У вези преласка домова здравља на трезорско пословање општина и градова, Предсједништво је остало при ранијим закључцима да је прије ових активности потребно ријешити питање дуговања домова здравља и извршити интегралну реформу здравственог система. Предложено је да се размотре и други модели трезорског пословања домова здравља, осим преласка на трезоре општина и градова. Такође, Предсједништво је изразило резерву у вези рокова који су предложени за реализацију ових активности.
 Предсједништво је подржало иницијативе општине Пелагићево и општине Доњи Жабар у вези повећања коефицијената за расподјелу прихода од ПДВ, с обзиром да наведене општине имају драстично смањење буџета по основу ПДВ, до чега је по њиховом мишљењу дошло због необјективно утврђеног броја становника на последњем попису становништва.
Прихваћена је Информацију о активностима на изради „Стратегија развоја локалне самоуправе у Републици Српској 2017.-2022.године“, од стране представника Економског института из Бања Луке и Министарства управе и локале самоуправе РС.
 
Предсједништво је именовало делегацију СОГРС за полагање вијенаца поводом Дана
Републике Српске у саставу: градоначелник града Бања Лука и начелници општина Лакташи и Челинац.
За делегате у Конгрес локалних и регионалних власти Вијећа Европе испред Републике Српске, именовани су Игор Радојичић, градоначелник града Бања Лука и Маринко Божовић, начелник општине Источна Илиџа.
Предсједништво је сагласно да је потребно организовати регионалне обуке из области европских интеграција за службенике општинских и градских управа, у сарадњи са Министарством економских односа и регионалне сарадње и Министарством управе и локалне самоуправе. 
У пројектни одбор МЕГ пројекта, који имплементира УНДП, у име Предсједништва предложен је начелник општине Градишка, док је за замјеника именован градоначелник града Добој.
Предсједништво СОГРС је усвојило и информацију о припремама за одржавање XИВ Скупштине СОГРС 2017.године, с напоменом да ће се у наставку одржати и конференција „Дијалог локалних и централних власти у Републици Српској о локалним финансијама“, коју финансира Свјетска банка и Министарство финансија Аустрије