Сједница Предсједништва је одржана 20.12.2017.године у Теслићу, са следећим дневним редом:
1. Извод из Записника 61.сједнице Предсједништва; 2. Извјештај о раду СОГРС за период 01.09.2017.-15.12.2017.године; 3. Приједлог Делегације СОГРС за полагање вијенаца поводом Дана Републике Српске; 4. Именовање чланова Комисије за обуку; 5. Информација о проведеној анализи стања у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској; 6. Иницијативе Града Требиње:              а) Иницијатива за измјене Закона о комуналној полицији;  б) Иницијатива за формирање туристичке инспекције; б) Иницијатива за измјене и допуне Закона о Занатско-предузетничкој дјелатности; г) Иницијатива за измјене и допуне Правилника о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника; д) Закључци Скупштине општине Источна Илиџа;  6. Закључак Скупштине општине Угљевик у вези рада Комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске; 7. Препорука свим јединицама локалне самоуправе у вези са поштовањем и досљедном примјеном Закона о фонду солидарности за дијагностику и лијечење оболења, стања и повреда дјеце у иностранству; 8. Разно: Допис „Конференције за локалну самоуправу Српске демократске странке“.
Поред чланова Предсједништва, сједници су присуствовали Лејла Решић, минстар управе и локалне самоуправе, Никола Кнежевић, помоћник министра, Божо марић, предсједник Синдиката управе.
На почетку сједнице Предсједништво је усвојило је Извод из записника са 61.сједнице Предсједништва.
Предсједништво је једногласно усвојило Извјештај о раду Савеза за период 01.09.2017.-15.12.2017.године, констатујући да је у извјештајном периоду организован велики број веома квалитетних догађаја.
У састав делегације СОГРС за полагање вијенаца поводом Дана Репубике Српске именовани су: Игор Радојичић, градоначелник Бања Луке, Миленко Ђаковић, градоначелник Приједора, Љубиша Ћосић, начелник општине Источно Ново Сарајево, Ранко Карапетровић и Милка Иванковић, начелник општине Источни Дрвар.
У Комисију за обуку у оквиру система обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе именовани су: Илија Јовичић, начелник општине Брод, и Ђорђе Милићевић, начелник општине Шамац.
Предсједништво је информисано о Анализи стања у јединицама локалне самоуправе, у вези чега је позвало јединице локалне самоуправе да доставе евентуалне приједлоге и иницијативе за измјене закона у области локалне самоуправе, као и препоруку јединицама локалне самоуправе за потписивање Колективних уговора са Синдикатом управе.
Предсједништво је подржало Иницијативе Града Требиње: а) Иницијатива за измјене Закона о комуналној полицији; б) Иницијатива за формирање туристичке инспекције; б) Иницијатива за измјене и допуне Закона о Занатско-предузетничкој дјелатности; г) Иницијатива за измјене и допуне Правилника о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника, и упутит ће их у процедуру надлежним институцијама.
Предсједништво је упознато са закључцима општине  Источна Илиџа и упутиће их на разнатрање Скупштини Савеза.
Предсједништво је упознато са закључцима Скупштине општине Угљевик у вези рада комисије за утврђивање сукоба у органима власти у Републици Српској.
 Имајући у виду велики и хумани значај Закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење оболења, стања и повреда дјеце у иностранству, Предсједништво сугерише јединицама локалне самоуправе да досљедно примјењују закон и испуњавају обавезе издвајања финансијских средстава из буџета локалних заједница у Фонд солидарности.
У вези дописа „Конференције за локалну самоуправу Српске демократске странке“. Предсједништво сматра да Савез општина и градова Републике српске, као нестраначка и непрофитна организација, са циљем задржавања непристрасног и једнаког односа према свим јединицама локалне самоуправе, без обзира на политичку опцију којој припада, не треба да разматра на својим органима иницијативе политичких странака, које се тичу локалне самоуправе.