БИЈЕЉИНА,25.3.2020.-Савез општина и градова Републике Српске покренуло је иницијативу да сви испоручиоци комуналних и осталих врста услуга које се становништву и привредним субјектима у Српској испоручују на мјесечном нивоу, не обрачунавају затезну камату за мјесечне рачуне, почев од фебруара па до мјесеца у ком ће се окончати проглашење ванредне ситуације у Републици Српској. Ова иницијатива донесена је на данашњој телефонској сједници Предсједништва Савеза општина и градова, а односи се на испоручиоце воде, електричне енергије, гаса, одвоза смећа, гријања, али и на пружаоце услуга интернета, телефона и осталих. Закључак Предсједништва преузмите ОВДЈЕ