Током конференције одржане у Неуму 26. и 27. октобра 2022. године, представници мјесних заједница (МЗ) и једница локалне самоуправа из Босне и Херцеговине (БиХ), регије, Швajцарске и Шведске размијенили су искуства о улози, функцијама и услугама које пружају мјесне заједнице својим грађанима. Конференција је окупила око 270 људи, укључујући представнике 41 општине/опћине и града у БиХ.
 
Конференцију је организовао пројекат „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ (Пројекат МЗ), који заједнички финансирају Влада Швајцарске и Шведска, а имплементира Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у БиХ. Швајцарска и Шведска су дубоко посвећене демократском развоју на свим нивоима друштва и њихови представници су истакли да јединице локалне самоуправе играју важну улогу у укључивању грађана у процес доношење одлука на локалном нивоу.
 
Представница УНДП-а је нагласила да МЗ пројекат доприноси одговарајућим и инклузивнијим услугама за грађане, чинећи рад мјесних заједница ефикаснијим. Јаке мјесне заједнице доприносе побољшању квалитета живота грађана и повећању учешћа грађана у процесима доношења одлука на локалном нивоу.
 
Пројекат МЗ је започео 2016. године као иницијатива за оживљавање мјесних заједница као механизма за премошћивање јаза између локалних заједница и јединица локалне самоуправе и побољшање квалитета живота грађана БиХ. У току је реализација друге од три планиране фазе Пројекта, која је почела у марту 2020. године, а завршетак текуће фазе очекује се у марту 2024. године.
 
Кроз учешће грађана у процесима доношења одлука везаних за локалне приоритете, постигнути су импресивни резултати од 2016. године укључујући, али не ограничавајући се на:
 
23.000 људи учествовало је на форумима грађана који су одлучивали о својим приоритетима локалног развоја.
Реализован је укупно 61 приоритетни пројекат асфалтирања, што је резултирало са 17 километара нових или реновираних локалних путева.
Реконструисано је 50 дјечијих игралишта.
Замијењено је и модернизовано 98 километара јавне расвјете.
Укупно је реновиран или изграђен 31 спортски објекат за 123.374 корисника.
Нова визија развоја мјесних заједница настала је као резултат консултативног процеса у којем је учествовало више од 2.500 људи. Функције МЗ прилагођене су новом развојном визијом у 41 општини/опћини и граду кроз консултативне процесе у којима је учествовало око 2.900 људи, од којих су 40% биле жене.
Током конференције разговарало се о низу тема међу којима су статус и улога јединица локалних самоуправа кроз регулаторни оквир, укључивање локалних заједница у процесе планирања локалне самоуправе, начин финансирања локалних заједница и њихови приоритети, те привлачење ЕУ фондова за финансирање приоритета локалних заједница.