У организацији UNFPA, Популацијског фонда Уједињених нација, у сарадњи са Амбасадом Републике Чешке у БиХ одржана je, 10.новембра 2022.године у Сарајеву, конференција под називом „Ефективне демографске промјене на пружању јавних услуга – случај Босне и Херцеговине“.
Конференција је окупила представнике власти, академске заједнице, цивилног друштва, приватног сектора, Уједињених нација и других међународних мултилатералних институција које делују у БиХ, како би разговарали о ажурираним демографским пројекцијама за земљу, као и о ефектима демографских промјена на јавном пружању/финансирању услуга. у сектору образовања, здравства и пензијског осигурања, а у свјетлу недавно спроведене демографско-економске анализе и извјештаја који су представљени на конференцији.
Аутори извјештаја су закључили да ће „демографске промјене имати далекосежне посљедице у БиХ које ће утицати на сваки аспект друштвеног живота. Како би се осигурала одрживост целокупног система јавних услуга, владе морају радити на јачању људског капитала кроз развој савремених вјештина код деце, улагање у истраживање и развој те унапређења услуга превентивне здравствене заштите. Осим тога, на тржишту рада је потребно утврдити одговарајуће мјере којима ће се активирати више од пола милиона становника који тренутно не траже посао нити се школују. С обзиром на то да жене представљају већину неактивног становништва, таквим мјерама је неопходно узети у обзир њихове потребе које се крећу од услуга бриге о деци и његе одраслих до неформалних програма за доквалификацију и преквалификацију жена које омогућавају одговарајућу равнотежу између пословног и приватног/породичног живота. Коначно, потребно је провести реформски систем како би се смањило порезно оптерећење послодаваца и повећале плаће и наднице радника у циљу омогућавања формалног запошљавања и смањења сивог тржишта.
Конференцији су присуствовали представници Савеза општина и градова Републике Српске и јединица локалне самоуправе.