У оквиру континуираних напора на подршци локалној управи и одрживом локалном развоју, 17. октобра 2023.године у Сарајеву, одржан је изузетно важан састанак Координационе групе донатора у БиХ за локалну управу и локални развој. Састанак, који је окупио кључне донаторе, представнике власти и Савеза општина и градова Републике Српске и Савеза градова и опћина Федерације БиХ, имао је за циљ усаглашавање напора и дефинисање стратегија за будуће активности.
Састанак је почео уводним ријечима представника швајцарске амбасаде и УНДП, који су истакли значај сарадње свих актера. Главне теме састанка покривале су области фискалне децентрализације, реформе управљања јавним финансијама и локализације Циљева одрживог развоја (СДГ) на локалном нивоу.
Прва сесија састанка укључивала је детаљне презентације у вези са фискалном децентрализацијом у оба ентитета. Представници оба удружења у БиХ, Савеза општина и градова Републике Српске и Савеза општина и градова Федерације БиХ представили су кључне елементе провођења фискалне децентрализације.
У оквиру састанка престављен је Други добровољни национални извјештај за БиХ, који је био посебно фокусиран на локализацију циљева СДГ-а. Ова сесија је нагласила важност усклађивања локалних развојних иницијатива са глобалним циљевима одрживог развоја.
На крају састанка, учесници су изразили посвећеност јачању локалне управе и подршци одрживом локалном развоју. Договорени кораци и идеје произашле са састанка дају солидну основу за даље кораке у постизању заједничких циљева.