Радна група за израду Закона о водним услугама у Републици Српској, која је именована од стране  Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, одржала је свој први сасатанак 14. и 16. децембра 2022.године у Сарајеву. У саставу радне групе су представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Министартва финансија, ЈУ „Воде Српске“, Републичког секретаријата за законодавство, Удружења „Водовои Републике Српске“ и Савеза општина и градова Републике Српске.
Програмом унапређења водних услуга у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ бр.43/22), израда Закона о водним услугама Републике Српске је предвиђена као приоритетна активност. Закон треба на нов и одржив начин правно уредити пружање водних услуга, односно прописати права и обавезе јединица локалне самоуправе и комуналних предузећа те њихове надлежности и одговорности у пружању водних услкуга, дефинисати тарифну методологију , уговоре о пружању водних услуга и друго.