Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2) наставак је иницијатива подржаних од стране Европске уније – Пројекат јачања локалне демократије (ЛОД, 2009-2016) и накнадно проширеног Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану (РеЛОаД, 2017-2020). Као и претходне пројекте, овај пројекат финансира Европска унија (ЕУ), а спроводи Развојни програм Уједињених нација (УНДП). РеЛОаД2 ће се наставити проводити на Западном Балкану, конкретно Албанији, Босни и Херцеговини (БиХ), Косову*, Сјеверној Македонији, Црној Гори и Србији.
На Западном Балкану још увијек је недовољно развијена сарадња између јединица локалне самоуправе и организација цивилног друштва (ОЦД). Недостатак транспарентности у финансирању ОЦД из јавних извора се препознаје као једна од највећих препрека развоја и функционисања цивилног друштва, обзиром да не постоји јасна одговорност у расподјели и потрошњи тих средстава. Модели који се користе су често непотпуни и дискриминаторни те не доприносе јачању положаја и важности цивилног друштва у заједницама и успоравају даљи развој партиципативне демократије.
Пројекат за циљ има јачање партиципативне демократије и ЕУ интеграција на Западном Балкану, путем оснаживања цивилног друштва и подстицања младих на активно судјеловање у процесу доношењу одлука, те унапређења потицајног правног и финансијског окружења за цивилно друштво. Уз споменуто, радит ће на јачању партнерстава између локалних власти и цивилног друштва на подручју Западног Балкана, ширењем успјешног модела транспарентног пројектног финансирања ОЦД (ЛОД методологија) из буџета јединица локалне самоуправе, усмјереног ка већем грађанском учешћу и учешћу младих у процесима доношења одлука и унапређењу пружања услуга у локалним заједницама.
РеЛОаД2 ће побољшати капацитете локалних самоуправа и ОЦД да се укључе у продуктивна партнерства и допринијет ће побољшању пружања услуга и реализацији локалних приоритета у складу са развојним стратегијама. Подстаћи ће локалне власти да користе јавно финансирање ОЦД на транспарентан и развојно оријентисан начин, препознајући локалне потребе и прихватајући пројектно заснован приступ. Такођер, Пројекат ће промовисати ангажовање младих и подржати спровођење омладинских иницијатива, те ће радити на побољшању њихових економских перспектива у партнерским локалним заједницама
У Босни и Херцеговини, РеЛОаД2 ће дјеловати у 13 партнерских јединица локалне самоуправе:
 
1. Град Бихаћ
2. Град Приједор
3. Град Градишка
4. Опћина Центар Сарајево
5. Опћина Ново Сарајево
6. Општина Рудо
7. Опћина Витез
8. Град Горажде
9. Град Источно Сарајево
10. Град Мостар
11. Опћина Прозор Рама
12. Општина Гацко
13. Општина Угљевик
 
* За Еуропску унију, ово именовање не доводи у питање став о статусу и у складу је с УНСЦР 1244/1999 и Мишљењем ИЦЈ-а о проглашењу независности Косова. За УНДП све референце на Косово схватит ће се у контексту УН-ове Резолуције 1244/1999.

 

ReLOaD2 Facebook:  Regional Programme on Local Democracy - Home | Facebook
ReLOaD2 UNDP webstranica: Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans (ReLOaD) | UNDP u Bosni i Hercegovini
Knowledge Sharing Platforma: ReLOaD Knowledge Sharing Platform (eulocaldemocracy4wb.org)

Статус пројекта
У току реализација

Почетак пројекта
Јануар 2021

Крај пројекта
Децембар 2024

Географска распрострањеност
Босна и Херцеговина, Албанија,Косово,Сјеверна Македонија,    Црна Гора и Србија

Контакт особа за пројекте
Горан Ракић goranr@alvrs.com

Партнери
УНДП, Савез опћина и градова ФБиХ

Донатори
Европска Унија

 

Публикације/Брошуре

 

Видео

 

Актуелности