О пројекту
 

 Пројекат “Јачање капацитета савеза општина и градова у Босни и Херцеговини” је пројекат развоја капацитета који финансирају  Влада Краљевине Шведске и Влада Швајцарске конфедерације,који има за циљ да подржи два савеза општина и градова у БиХ - Савез општина и градова Републике Српске (СОГРС) и Савез опћина и градова Федерације Босне и Херцеговине, и уз техничку подршку Шведске асоцијације локалних власти  (SALAR) у периоду од фебруара 2018. до јула 2021. године.

Циљ пројекта је даље јачање капацитета савеза општина и градова у смислу заступања и заговарања интереса јединица локалне самоуправе, унапређења унутрашње структуре и управљања, као и  сарадње са чланицама кроз имплементацију одабраних приоритета из стратешких планова Савеза, како би постали респектабилни актери локалне управе у Републици Српској и БиХ.

Статус пројекта
 У току реализација

Почетак пројекта
 01/02/2018

Крај пројекта
 31/01/2022

Географска распрострањеност
БиХ

Контакт особа за пројекат
Предраг Пајић

Партнери
Савез опћина и градова Федерације БиХ и  Шведска асоцијације локалних власти  (SALAR) 

Донатори
Влада Краљевине Шведске и Влада Швајцарске конфедерације

 

Публикације/Брошуре

Видео

 

 

 

Актуелности