О пројекту

 Пројект „Регионална мрежа за развој капацитета (РЦДН) за услуге водоснабдијевања и санитације “ има за циљ повећање ефикасности и ефективности водоводних предузећа на западном Балкану, доприносећи бољем пружању услуга према већем броју група становништва које имају приступ пијаћој води и санитарним услугама и испуњавање ЕУ Acquis Communataire.
 
Пројект је дефинисан уговором и заједнички се финансира од стране Швајцарског државног секретаријат за економска питања СЕЦО и Њемачког савезног министарства за економску сарадњу и развој БМЗ а имплементира га ГИЗ кроз Отворени регионални фонд за модернизацију општинских услуга ЈИЕ (ОРФ ММС).
 
У пројекат је укључено 16 удружења општина и водовода из Албаније, Босне и Херцеговине, Косова, Македоније, Црне Горе и Србије, као и IAWD, НАЛАС и АQУАСАН, да олакшају и координишу иницијативе за развој капацитета у региону и да подрже испоруку мјера за развој капацитета водоводима и општинама у одговарајућим земљама. Такође укључујући даљње кључне заинтересоване стране попут кредитних институција (међународних финанцијских институција итд.) активних у инфраструктурном сектору које су заинтересоване за јачање капацитета за развој и осигурање својих операција у сектору за водоснабдијевање и санитацију или донатора који могу имати користи од регионалне платформе за идентификацију потреба за развојем капацитета, дијалог са заинтересованим странама и њихове политике дизајна.

Статус пројекта
 У току реализација

Почетак пројекта
 29.05.2017

Крај пројекта
 31.03.2021

Географска распрострањеност
 Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Сјеверна Македонија, Црна Гора и Србија

Контакт особа за пројекат
 Бранислав Самарџић

Партнери
 НАЛАС, IAWD, ГИЗ, АQУАСАН, Удружења општина и градова и Удружења водоводних предузећа из Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Сјеверна Македонија, Црна Гора и Србија

Донатори
Швајцарски државни секретаријат за економске послове и сарадњу (СЕЦО) и Њемачко федерално министарство за економску сарадњу и развој (БМЗ)

 

 

Публикације/Брошуре

 

 

 

Видео

 

 

 

Актуелности