О пројекту
 
Циљ пројекта: Пројекат има за циљ побољшање капацитета за управљање, руковођење и сарадњу општина/градова и јавних предузећа, са нагласком на побољшање услуга и способности да апсорбују намјенске међународне фондове, као и подстицање размјене и ширење стандарда модерног управљања и норми између ЈЛС и јавних предузећа у партнерским земљама путем асоцијација.

Опис пројекта: У пројекат који је покренуо NALAS укључене су БиХ (градови и водоводна предузећа града Бијељине и града Приједор), Србија, Македонија и Хрватска, а у БиХ пројекат спроводе СОГРС и СГОФБиХ. Током 2016.г. фокус пројекта био је на провођењу обуке за општина и водоводна предузећа на тему ефикасног управљања инфраструктурним инвестиционим пројектима. Савез општина и градова Републике Српске је у оквиру пројекта “Локални лидери у југоисточној Европи” организовао једнодневни семинар на тему “Ефикасна организација и ефективно управљање комуналним услугама и Припрема инфраструктурних пројеката“ са циљем оснаживања лидерских и управљачких компетенција доносиоца одлука на локалном нивоу и менаџера из општина и јавних комуналних предузећа.

Први пилот семинар је одржан 15. априла 2016.године у Бијељини за двадесет општина у Републици Српској како би се оцјенила заинтересованост представника општина и водовода за ову тематику. Други циклус семинара организован је 28. октобра 2016.године у Бијељини за општине из источног дијела Републике Српске и 2.новембра 2016.године за општине из западног дијела Републике Српске. Семинари су намјењени општинском изабраном особљу и вишем управљачком особљу, те управљачком особљу водоводних предузећа. 
 

 

Статус пројекта
 Реализован

Почетак пројекта
 

Крај пројекта
 

Географска распрострањеност
 

Контакт особа за пројекте
 

Партнери
Њемачка агенција за међународни развој (GIZ) путем Отвореног регионалног фонда ORF, уз подршку мреже NALAS.

Донатори
 

 

Публикације/Брошуре

 

 

 

Видео

 

 

 

Актуелности