О пројекту

 У четврту фазу пројекта укључено је 12 партнерских градова и општина, с циљем успостављања транспарентних механизама за финансирање пројеката организација цивилног друштва.
Улога СОГРС у пројекту била је промоција пројекта и LOD методологије у ЈЛС и вертикална промоција ка Влади РС. Циљ пројекта: Успостављање транспарентних механизама за финансирање пројеката организација цивилног друштва те  промоција пројекта и LOD методологије у ЈЛС и вертикална промоција ка Влади РС од стране СОГРС.
Донатор/партнер: Пројекат финансира ЕУ из средстава Инструмента за претприступну помоћ-IPA, а спроводи Развојни програм Уједињених нација у БиХ-UNDP.
У току 2016.године СОГРС је одржао десет презентација у јединицама локалне самоуправе које нису учествовале у LOD пројекту, с циљем детаљнијг информисања о начинима на која се средства из општинских и градских буџета могу транспарентно додјељивати организацијама цивилног друштва, те промоцији LOD методологије. уз присуство представника општинских службеника, представника невладиних организација и представника локалне скупштине. Презентације су одржане у следећим општинама и градовима: општине Соколац, Власеница, Прњавор, Модрича, Рудо, Билећа, Гацко, Брод, Угљевик и Град Источно Сарајево, уз присуство представника општинских/градских управа, представника локалних скупштина и организација цивилног друштва.
Посебно добри резултати остварени су у општини Соколац, која је формирала  комисију за мониторинг и евалуацију пројеката, извршила измјену одлуке о формирању комисије за оцјену пројектних предлога уз укључење представника ОЦД у комисију, донела је нову Одлуку о расподели средстава организацијама цивилног друштва која је у складу са LOD методологијом, која је усвојена од стране скупштине општине Соколац средином децембра 2016.године.

Статус пројекта
 Реализован

Почетак пројекта
 

Крај пројекта
 

Географска распрострањеност
 

Контакт особа за пројекте
 

Партнери
 Развојни програм Уједињених нација у БиХ-UNDP.

Донатори
 ЕУ из средстава Инструмента за претприступну помоћ-IPA

 

Публикације/Брошуре

 

 

 

Видео

 

 

 

Актуелности