О пројекту

 Циљ пројекта је подршка даљој консолидацији стратешког планирања на локалном нивоу, кроз јачање вертикалне интеграције са стратешким и финансијским оквирима виших нивоа власти, као и јачање капацитета СОГРС у области интегрисаног планирања локалног развоја, кроз успостављање јединице за подршку у области стратешког планирања, промоцију МиПРО методологије, размјене набољих пракси i успостављање help desk-a.
Опис пројекта: У склопу пројекта на web страници СОГРС отворена је библиотека корисних материјала у којој се налазе приручници, тренинг материјали, листе експерата из области управљања локалним развојем и стратегије развоја ЈЛС, извршено је мапирање расположивих средстава за финансирање различитих развојних приоритета на локалном нивоу у 2016.г. као и прикупљање информација од стране ЈЛС везано за њихове потребе за спољним изворима финансирања за реализацију пројеката из њихових развојних стратегија, одржан је састанак са Одбором за локалну самоуправу Народне скупштине Републике Српске.
Финансијски механизам за подршку реализацији приоритетних пројеката садржаних у стратегијама развоја ЈЛС успостављен је 2014.г. кроз сарадњу Министарства финансија и Министарства управе и локалне самоуправе РС, а њиме управља Инвестицијско-развојна банка РС. Укупни износ финансијских средстава по Јавном позиву за 2016.годину износио је 800.000 KM. Јединице локалне самоуправе могле су да кандидују пројекте из двије приоритетне области:
Унапређење пословног окружења на локалном нивоу
Повећање степена тржишности и финализације пољопривредне производње те уравнотежен интегрални и рурални развој

У склопу позива јединице локалне самоуправе из Републике Српске, одобрено је 10 пројеката из ове двије области. Пројектни приједлози су морали бити у складу са стратегијама локалног развоја.

Статус пројекта
 Реализован

Почетак пројекта
 

Крај пројекта
 

Географска распрострањеност
 

Контакт особа за пројекте
 

Партнери
 UNDP

Донатори
Швајцарска агенција за развој и сарадњу–SDC.

 

Публикације/Брошуре

 

 

 

Видео

 

 

 

Актуелности