О пројекту
Савез општина и градова Републике Српске у сарадњи са Свјетском банком имплементираo je другу фазу пројекта ,, Јачање капацитета јединица локалне самоуправе у Југоисточној Европи ", који спроводи и финансира Институт Светске банке, у сарадњи са Владом Републике Аустрије. Програм је усмерен на јачање капацитета за урбани развој у Југоисточној Европи.
Циљ самопроцене општинских финансија је процијена финансијског стања локалних власти и препознавање кључних поступака за квалитетно коришћење локалних извора финансирања, јавну потрошњу, управљање и одржавање државне имовине, инвестиционо програмирање и приступ спољним изворима финансирања путем задуживања и средствима донација.
Кориштење финансијских алата омогућава локалним властима да оцене финансијско стање локалне самоуправе кроз интегрисани приступ, врше вишегодишњу пројекцију прихода и расхода буџета и процену могућности финансирања капиталних инвестиционих пројеката, припреме план унапређења финансијског стања и финансијског управљања, интегришу алате МФСА у процедуре финансијске контроле и управљања и размењују искуства са другим локалним самоуправама у БиХ и региону.
У пројекат је укључено шест земаља из региона, а у 2016.години из Републике Српске у другој фази пројекта учествују, поред градова Бања Лука и Приједор, и: град Бијељина, као и општине:Вишеград, Котор Варош, Прњавор, Теслић, Фоча и Челинац.
Крајња корист коју ће општине имати од овог пројекта је уређена финансијска карта коју ће Светска банка уступати инвеститорима, а која је први корак при одабиру региона или општине за инвестирање. Почетком 2017.године у оквиру пројекта биће организована Конференција која ће имати за циљ да подстакне дијалог између представника локалних и централних власти, а разматраће се велики број питања из области финансирања јединица локалне самоуправе.
Савез је у свакој од ових ЈЛС одржао презентације алата, као и једну заједничку радионицу која је одржана у Бања Луци 20.10.2016.године. Представници Стручне службе Савеза, који су прошли обуку за примјену овог алата, пружили су пуну подршку јединицама локалне самоуправе у примјени MFSA. 
 
 
 

 

Статус пројекта
 Реализован

Почетак пројекта
 

Крај пројекта
 

Географска распрострањеност
 

Контакт особа за пројекте
 

Партнери
 Институт Свјетске банке

Донатори
 Свјетска банка у сарадњи са Владом Аустрије

 

Публикације/Брошуре

 

 

 

Видео

 

 

 

Актуелности