О пројекту

 Циљ пројекта је да омогући подизање свјести код доносиоца одлука о утицају начина управљања имовином и повећања ефикасности и транспарентности у управљању водоводном и канализационом инфраструктуром. 
Опис пројекта: У оквиру пројекта  израђени су алат за управљање имовином у водокомуналом сектору и алат за подршку при доношењу одлука у пословном планирању за управљање имовином.
Ови алати подршке омогућит ће локалним заједницама  да оцјене рад и будућу одрживост водоводних предузећа, укључујући и њихову способност да отплаћују кредите, као резултат инвестиционог плана састављеног од интервенција предложених кроз спровођење ефикасног интегрисаног управљања имовином. Алат за подршку при доношењу одлука у пословном планирању за управљање имовином биће тестиран и инсталиран у седам водоводних предузећа.
У оквиру пројекта одржан је састанак у Бијељини, 18.11.2016.године, на којем су присуствовали представници Савеза општина и градова Републике Српске, Мреже асоцијација локалних власти југоисточне Европе (НАЛАС), као и представници Њемачке агенције за међународну техничку помоћ и сарадњу (GIZ) и Акционарско друштво „Водовод и канализација“, које је на састанку презентовало је резултате и извјештаје које су добили кориштењем пројектних алата. Такође, представници градске управе Бијељина су упознати са анализама и стратегијама за развој услуга у области водоснабдијевања и канализације, с циљем изналажења приоритета за капиталне инвестиције и могућностима за њихово инвестирање. Посебан нагласак састанка био је на начину смањења губитака и ефикаснијем финансијско планирању улагања

Статус пројекта
 Реализован

Почетак пројекта
 

Крај пројекта
 

Географска распрострањеност
 

Контакт особа за пројекте
 

Партнери
 GIZ/ORF (Отворени регионални фонд Њемачке агенције за међународну сарадњу)

Донатори
 GIZ/ORF (Отворени регионални фонд Њемачке агенције за међународну сарадњу)

 

Публикације/Брошуре

 

 

 

Видео

 

 

 

Актуелности