Поштујући законодавни оквир и пратећи трендове развоја производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и очувања животне средине, Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње, као друштвено-одговоран привредни субјект, приступа реализацији пројекта
„Програм енергетске одрживости домаћинстава“.
 
Програмом је предвиђено да се крајњим купцима омогући да лакше дођу до статуса купца-произвођача на начин да им буде понуђено да се на кровне површине њихових стамбених објеката, који су већ прикључени на електродистрибутивну мрежу, инсталирају фотонапонски системи за производњу електричне енергије за сопствене потребе.