У Сарајеву је 29.09.2023. године у организацији Савеза општина и градова Републике Српске и Савеза опћина и градова Федерације Босне и Херцеговине, организован састанак Мреже координатора за рад са мјесним заједницама, у оквиру којег је одржана панел дискусија на тему „Учешће грађана у одлучивању у мјесним заједницама – искуства и изазови „.
Циљ панел дискусије је био сагледавање тренутног стања локалне регулативе у вези са регулисањем питања грађанског учешћа у месним заједницама те искусна идентификација добрих примера и учинак грађанског учешћа у месним заједницама и уопште у јединицама локалне самоуправе.
Осим тога, циљ је био идентификација спорних питања, слабости и недостатака у правном оквиру и у спровођењу облика грађанског учешћа те давање препорука за унапређење грађанског учешћа у одлучивању у мјесним заједницама, а тиме и у јединицама локалне самоуправе.
На дискусији је направљен преглед стања локалне регулативе, које су све активности предузете и какви су резултати, укључујући и примену иновиране регулативе. Разматрано је каква су питања јединица локалне самоуправе и месних заједница у организовању неког облика учешћа грађана и који су то најчешћи облици који се организују, да ли постоји стална пракса укључивања грађана и која су то питања о којима се грађани консултују.
Састанак Мреже је одржан у оквиру активности на пројекту „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини“ којег Савези проводе у сарадњи са УНДП-ом који финансира Владе Швајцарске и Шведске.
Закључци са састанка:
Више детаља са састанка можете видјети у прилогу (на линку)