Савез општина и градова Републике Српске објављује овај позив заинтересованим локалним самоуправама да учествују у кластерима за учење о друштвеним приступима у оквиру пројекта „Јачање локалних капацитета за имплементацију Агенде 2030 и принципа„ Не остављајте никога иза себе “ и “Промоција и повећање модела за укључивање мањина и других рањивих група на Западном Балкану“, коју спроводе НАЛАС и његово чланство Удружења локалних власти са Западног Балкана.
Кластер за учење је самостални облик сарадње и јачања капацитета којем се придружују практичари државних и недржавних актера који дијеле исто радно окружење како би имали користи од комплементарног знања и разноликих искустава за развој и проширење применљивих решења и успјешних приступа у релевантним областима, радно окружење које гарантује права жена, деце и омладине, особа са инвалидитетом, мањина и ЛГБТИ особа и њихово равноправно учешће у друштву.
Заинтересована локална самоуправа може се пријавити за један од следећих друштвених приступа и њихових кластера за учење које ће успоставити и примјенити удружења локалних власти као домаћини са Западног Балкана:
КЛАСТЕР УЧЕЊА/
ДРУШТЕВНИ ПРИСТУП
САВЕЗ ДОМАЋИН
  Оснивање  Дневног Центра  као породична и услуга заснована на заједници на локалном нивоу
 
  Савез општина Косова
  Повећање свијести
о људским правима,не-дискриминацији И инклузији на локалном нивоу
 
  
 
Савез општина Албаније
Савез за локалну аутономију
  Оснивање  Мобилних Теренских Тимова за пружање основних социјалних услуга за рањиве групе 
 
   Савез општина И градова Републике Српске
Савез опћина И градова Федерације Босне И Херцеговине
 
Модели укључивања мањина:
Успоставање Форума за социјални дијалог, приступ оријентисан ка људима у обликовању локалних политика и услуга за угрожене групе;
Комесар за мањине, свеобухватни приступ који ствара друштвену кохезију и одговарајуц́е услове за мањине И друге рањиве групе
 
 
 
 
 
Савез јединица локалне самоуправе Републике Сјеверне Македоније
 
  Инклузивно управљање ризиком од катастрофа за општине да благовремено одговоре на катастрофе и заштите угрожене групе   Стална конференција градова И општина Србије
 
Најмање једна локална самоуправа из сваке од укључених пројектних економија активно ће учествовати у регионалним кластерима за учење о одговарајућим друштвеним приступима.