Савез општина и градова Републике Српске пружа подршку у спровођењу пројеката „ЕУ за енергетску транзицију (EU4 Energy Transition): Споразум градоначелника на западном Балкану и у Турској“, који заједнички финансирају Европска Унија и њемачко Савезно министарство за економску сарадњу и развој, а имплементира ГИЗ на Западном Балкану и CPMA у Турској. Овај пројекат се бави климатским промјенама и пружа подршку процесу енергетске транзиције на Западном Балкану и у Турској кроз масовније придруживање иницијативи „Споразум градоначелника за климу и енергију (CoM)“ у региону и кроз пружање подршке општинским управама приликом остваривања својих амбиција везаним за смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште (GHG) и повећање своје отпорности на утицаје климатских промјена, притом узимајући у обзир специфичности на терену.
У контексту пројекта, једна од кључних активности је имплементација пилот-пројеката у области  енергије, заштите климе и саобраћаја у општинама на Западном Балкану. Пилот пројекти треба да донесу иновације и нове приступе на локалном нивоу. Пројекти траба да имају јасан фокус на смањење потрошње енергије и смањење емисија CO2 или повећање производње чисте енергије, истовремено задржавајући исти ниво комфора или услуге према грађанима, или унапрјеђујући их.                                                                                                           
У складу са наведеним, позивају се општине/градови да попуне пријавни образац који се налази у прилогу, поднесу своје предлоге за добијање подршке у имплементацији својих пројеката у оквиру временског периода 2022-2023.
Након подношења предлога пројеката, одабраће се прелиминарно до три кандидата (општина/град), који улазе у завршни процес евалуације.
Одабрани предлози пројеката биће предмет тендерских поступака (који ће спроводити ГИЗ у дијелу и за реализацију активности које финансира ГИЗ), како би се обезбиједила благовремена имплементација пројекта. ЕU4 Energy Transition (ЕУ за енергетску транзицију) пројекат додијелиће средства која покривају 60% до 90% укупних трошкова предлога пројекта. Очекује се да одабране општине/градови – корисници учествују са сопственим средствима финансирања у висини од 10% до 40%. Укупни буџет који је ГИЗ опредијелио за улагање у пројекат/е је до 50.000 еура.
 
Пријавне образце потребно је испунити печатирати, скенирати и послати на имејл адресе:info@alvrs.com до 9. августа 2022. године, до 16.00 h, са назнаком: „Пријава за имплементацију Пилот пројеката у области енергије, заштите климе и саобраћаја “.
 
Напомена: Најчешћа питања и одговоре службеника ЈЛС-а у вези са овом темом и позивом можете наћи у прилогу 
 
Сва  додатна питања у вези са пријавом и позивом за пилот пројекте подносиоци пријава могу слати на сљедећу мејл адресу: info@alvrs.com  закључно са 12. јулом 2022. године до 16.00h. Питања послата након тог датума или неким другим путем неће бити разматрана.