Puno poštovanje načela rodne ravnopravnosti od nosilaca javnih funkcija u jedinicama lokalne samoprave je od suštinske važnosti, jer se upravo na tom nivou rješavaju praktični izazovi sa kojima se građani susreću u svakodnevnom životu. SOGRS posebno ističe značaj poštovanja i primjene Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou, koju je usvojio Savjet opština i regiona Evrope.
Aktivnosti i javne politike lokalnih vlasti i ograničeni resursi kojima raspolažu treba da se planiraju i sprovode tako da uvažavaju različite potrebe pojedinih grupa stanovništva, uz obezbjeđivanje jednakog nivoa dostupnosti i kvaliteta za sve. Takođe, neophodno je da u pružanju javnih usluga i zaštiti prava građana postoji razumijevanje i uvažavanje različitih početnih pozicija u društvu za žene i muškarce; i jednima i drugima mora biti omogućeno ravnopravno učešće u procesima političkog odlučivanja na lokalnom nivou. SOGRS se zalaže i za suzbijanje bilo kakve druge individualne, institucionalne ili sistemske diskriminacije na lokalnom nivou vlasti. SOGRS posebno podržava prevenciju i suzbijanje diskriminacije po vjerskom i nacionalnom osnovu, po osnovu polne orijentacije, diskriminacije lica sa invaliditetom, starijih lica i djece ili bilo kog drugog vida diskriminacije građana ili posebnih zajednica i grupa.
U ostvarivanju sopstvenih planova i politike, SOGRS će u svakom segmentu svog djelovanja posebnu pažnju posvećivati pitanjima rodne ravnopravnosti, nastojeći da tako podigne svijest svog članstva o neophodnosti da principi rodne ravnopravnosti u svakodnevnom životu jedinica lokalne samouprave doprinesu suštinskoj ravnopravnosti svih građana.
 
1.1. INSTITUCIONALNI MEHANIZMI ZA RODNU RAVNOPRAVNOST KROZ VIZURU LOKALNIH SAMOUPRAVA: UNAPREĐENjE RADA KOMISIJE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
 
Institucionalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost kroz vizuru lokalnih samouprava: Unapređenje rada komisije za ravnopravnost polova
( u odjeljku Dokumenti)
 
 
1.2 PROMOVISANjE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA KROZ VIZURU LOKALNIH SAMOUPRAVA
 
Promovisanje ravnopravnosti spolova kroz vizuru lokalnih samouprava 
( u odjeljku Dokumenti)
 
 
 
1.3 UVOĐENjE PRINCIPA RODNE RAVNOPRAVNOSTI U SVAKODNEVNE AKTIVNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE: DOSTUPNOST I UPOTREBA PODATAKA RAZVRSTANIH PO POLU
 
Uvođenje principa rodne ravnopravnosti u svakodnevne aktivnosti lokalne samouprave: Dostupnost i upotreba podataka razvrstanih po polu 
( u odjeljku Dokumenti)
 
 
2. PRAVNA REGULATIVA
 
Zakon o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini 
( u odjeljku Dokumenti)
 
 
3. GENDER AKCIONI PLANOVI U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

(u odjeljku Dokumenti)

4. Kontakt osobe u opštinama i gradovima za rodnu ravnopravnost
(u odjeljku Dokumenti)
 
 
 
Prilog sa konferencije: „Preporuke za unaprijeđenje primjene alata za radnu ravnopravnost na lokalnom nivou“ 

16 DANA AKTIVIZMA


 
 
5. DOBRE PRAKSE
 
Najbolje prakse za rodno odgovorno budžetiranje na lokalnom nivou u jugoistočnoj Evropi (engl.)
( u odjeljku Dokumenti)
Publikacija je izrađena u sklopu NALAS-ovog projekta „Promovisanje online učenja i regionalnog razvoja baze znanja o rodno odgovornom budžetiranju“